Finansal Yönetim

Danışman, zeka, Consultant, yönetim, Yönetim Danışmanı, İş Zekası, işzekası, Business intelligent, finansal danışman, finansman, yönetici, danışman, nardanışmanlık, akkemik, A. Murat Akkemik, Nar Danışmanlık, yazılım, Qlikview, ERP, CRM, Danışman, CFO, SQL, iş zekası, Raporlar, raporlama, mali raporlama, 3D Raporlama, ölçme, danışma, rapor yazılımı, Logo, Nebim, Link, Sap, çözümler, yönetmek, Eğitim, Eğitmen, akkemik.net, M&A, satış, şirket satışı, danışmanlık, işleri

"Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur" 

Sun Tzu

Finansman ve mali yönetim

Şirketin mevcut finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, yeni kaynaklar yaratılması ve mali sisteminin finans kurumlarını tatmin edebilecek şekile getirilmesi çalışmaları yapılır. Ayrıca gereklilik durumunda şirketin yabancı sermayeye (M&A) açılması süreçlerinde ;

 

 • Belirtilen sektörler ve sektördeki şirketlerin analizlerinin yapılması ve yorumlanması,

 • Potansiyel hedef şirketlerle temasa geçilmesi,

 • Durum tespit hizmetleri,

 • 5 Yıllık iş planlarının hazırlanması,

 • Mali tabloların Uluslararası Standartlara göre düzeltilmesi ve muhasebe uygulamaları hakkında tavsiyeler,

 • KPI ölçüm sistemlerinin kurulması,

 • Değerleme hizmetleri,

 • Şirketlerle yapılan görüşmelerde, genel yönlendirme veya belirli konuların çözülmesine yardımcı olunması,

 • Satış ve alım anlaşmaları ile diğer dokümanların hazırlanmasına yardımcı olunması veya dokümanların kontrol edilmesi,

 • Yatırımın sermaye yapısı ve vergi sonuçları için rehberlik hizmetleri,

 • Kurumsal Finansman modelleriyle ilgili raporlama ve seçim süreçlerini yönetmek şeklinde hizmetler verilir.

İç kaynakların değerlendirilmesi

Kıt kaynak yönetim teknikleri

Şirket satış / Satınalma (M&A)

Nitelikli yatırımcıya Tahvil ihracı

Şirket satınalmaları

Şirket satınalma ve birleşme işlemlerinde kurumlar için büyük değişiklikler söz konusudur. İşlem türleri, finansman ve uygulama modelleri büyük ölçüde değişmektedir (Stratejik Partner, private Equity, Mezzanine, vs..). 

Şirketler pazar paylarını artırmak amacıyla, varlıklarını tamamen yada kısmen rekabetçi fiyatlarla elden çıkarmayı veya yeni varlık satın almayı hedefleyebilirler. Her iki durumda da, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için, söz konusu işlemin yaratacağı değer ve riskler analiz edilmelidir. Size güç katacak fikir ve tecrübelerle yanınızda olmak isteriz.